Pakkene

Aktivitet

Du trenger:

 • et utvalg av innpakkede pakker som barna kan leke med og drive utforskning med

Sørg for at noen pakker er små, men tunge, og at andre pakker er lette, men store.

Til utvidelse trenger dere ulike typer vekter dere har tilgjengelig, f.eks. skålvekt, fjærvekt og elektronisk vekt.
Fotoapparat til å ta bilder av de ulike måtene å sortere på.

Plasser pakkene i et område der det er lett for barna å leke og drive utforskning med dem. Vær oppmerksom på hvordan barna leker med pakkene. Noen av forslagene nedenfor vil komme fram naturlig i barnas lek, og dere kan da berike aktiviteten med noen av spørsmålene fra tabellen. Dere kan med fordel la pakkene være en del av barnas lekemiljø over tid, og gjøre aktivitetene nedenfor flere ganger for å finne flest mulige måter å sortere pakkene på. Mest sannsynlig vil dere få ulik respons fra barna hver gang dere stiller spørsmål eller gjennomfører aktivitetene.

Aktivitet 1: Hvilken pakke vil du ha?

Be barna om å se godt på pakkene, uten å ta på dem. Hvert enkelt barn skal bestemme seg for en pakke, fortsatt uten å ta på den. Be deretter barna forklare etter tur eller til hverandre hvilken pakke de har valgt, og hvorfor. De kan få bytte pakke hvis de ønsker det. Støtt barna i å bruke matematiske begreper når de skal argumentere og resonnere. Etter å ha forklart hvilke pakker de vil ha, kan barna få holde pakkene og kjenne godt på dem. Det er spennende å snakke sammen om hva som overrasket dem ved pakkene.

Aktivitet 2: Gjette på vekt

I denne aktiviteten skal barna gjette hvilken av pakkene som er tyngst og lettest, uten å ta på dem. Oppfordre barna til å forklare hvordan de har tenkt. Du kan stille spørsmål som:

 • Hvilken pakke tror du er tyngst?
 • Hvorfor tror du den pakken er lettest?

Etter at barna har gjettet og forklart, kan de kjenne på pakkene. Kanskje er det noe som overrasket dem? Eller var det akkurat slik de trodde? La deretter barna sortere pakkene etter vekt og begrunne valgene de tar. Det har ingenting å si om de er uenige om hvilken pakke som er tyngst.

Mulig utvidelse

Snakk sammen med barna om hvordan kan vi finne ut hvilken pakke som er tyngst. Hvis forslaget om å veie pakkene på en vekt ikke kommer naturlig fra barna, kan dere tilby dem å bruke ulike typer vekter dere har tilgjengelig i barnehagen, f.eks. skålvekt, kjøkkenvekt eller elektronisk vekt.

Forskjellige pakker

Aktivitet 3: Sortere pakker

Etter at barna har sortert pakkene etter vekt, slik som i aktivitet 2, er det interessant å tenke ut og prøve ut andre måter å sortere pakkene på. De kan f.eks. gjøre dette hver sin gang etter tur, og det er spennende å se hvor mange ulike måter de kan sortere på. Oppmuntre barna til å forklare hvordan de har sortert, og til å bruke matematiske begreper knyttet til egenskapene til pakkene. Kanskje blir det så mange ulike måter at dere må tegne eller ta bilde av dem for å holde oversikten? Med utgangspunkt i tegning eller bilde av de ulike måtene kan dere snakke om hva som er likt og ulikt med de ulike måtene pakkene er sortert på. Slik blir barna oppmerksomme på at et problem kan ha flere løsninger.

Barna kan komme til å sortere pakkene i rekkefølge, f.eks. etter vekt eller høyde. De kan også sortere i grupper, f.eks. etter form, farge på papiret eller om pakken er tyngre eller lettere enn en pose sukker.

Gutt sorterer pakker - kjenner på en stor pakke
Rad med pakker sortert etter størrelse

Gutten har først sortert pakkene i grupper etter form – sylindere for seg, flate, firkantede prismer og "andre former" i grupper. I samråd med et annet barn endrer gutten sorteringen til pakkene ligger i rekkefølge fra lettest til tyngst.

Mulig utvidelse

Dere kan også gjøre sortering av pakker til en gjettelek, der et av barna sorterer pakkene etter et kriterium som barnet holder hemmelig. De andre barna må da gjette kriteriet for hvordan pakkene er sortert.

Spørsmål og kommentarer som stimulerer barnas matematiske tenkning

Forslagene til spørsmål og kommentarer nedenfor kan bidra til å berike lek, stimulere utforskning og oppmuntre til matematisk resonnering og kommunikasjon. Det er ikke en utfyllende liste eller en tabell med spørsmål og kommentarer som dere MÅ gjennomføre. Enkelte av kategoriene vil ikke være relevante hver gang dere gjennomfører aktiviteten.

Beskrive

Oppmuntrer barna til å utforske, beskrive og sammenligne, snakke om matematikk, organisere tanker, bli kjent med matematisk språk.

Spørsmål/kommentar:

 • Hva er likt/ulikt med disse to pakkene?
 • Hva minner denne pakken deg om?

Resonnere

Oppmuntrer barna til å lage forbindelser mellom ideer, f.eks. lage et logisk argument – fra å beskrive hva man har gjort, til å forklare hvorfor.

Spørsmål/kommentar:

 • Tror du denne er lettere/tyngre enn den der?
 • Hvorfor tror du det?
 • Hvordan kan vi finne ut av det?
 • Hvordan kan vi teste ideen din?
 • Ble du overrasket?
 • Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Hvorfor har du lagt den der?
 • Kan vi sortere dem på en annen måte?

Utvide

Hensikt: Oppfordrer barna til å utforske situasjonen videre eller dypere, til å se for seg hva som vi skje hvis man endrer noe, forutse og visualisere.

Spørsmål/kommentar:

 • Hva tror du kan være inni pakken?
 • Kan du finne noe som du tror veier det samme som denne pakken?

Huske

Oppmuntrer barn til å tenke på hvordan de kan holde oversikt over det de har gjort, enten for å utforske matematikken her og nå, for å referere til en annen gang de gjorde noe, eller for å kommunisere til andre det de har gjort. Barna vil kanskje ta bilder, tegne symboler, at den voksne skriver ned, o.l.

Spørsmål/kommentar:

 • Hva kan vi gjøre for å huske dette? ​​​

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

Dere kan utforske tredimensjonale figurer.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av NRICH

17