Likt og forskjellig

Aktivitet

Du trenger:

  • et utvalg utstyr eller bilder (se forslag i Likt og forskjellig (pdf)
Bilde av 3 ender i vann

Vis barna to bilder samtidig, som i Likt og forskjellig (pdf). Du kan enten skrive ut bildene og vise på papir, eller du kan vise dem på en digital flate. Det er fint hvis bildene er store, slik at barna lettere kan se detaljer i dem. Gi barna god tid til å studere bildene.

I denne aktiviteten skal barna finne både noe de synes er likt, og noe de synes er forskjellig på de to bildene. Oppmuntre barna til å finne argumenter for det de mener er likt og det de mener er forskjellig. Pass på at dere gir barna god tid på hvert bildepar, før dere går videre til et nytt bildepar. La barna få god tenketid, og gi gjerne hint om hva de skal se etter hvis det er nødvendig, men uten å tilby dine begrunnelser.

Barna vil nok ofte legge merke til det samme i bildene. Oppmuntre dem til å repetere hverandres oppdagelser. At de samme likhetene eller forskjellene blir sagt flere ganger, er bare bra. Det gir flere barn mulighet til å fortelle det de legger merke til, og de andre barna får høre begrepene og resonneringen flere ganger.

Lag gjerne bilder selv fra barnehagens ute- eller innemiljø. Knytt bildene til prosjekter dere ellers driver med i barnehagen. Hvis dere for eksempel jobber med følelser, kan dere vise bilder hvor dette er tydelig, og hvis dere jobber med kunst, kan dere vise bilder knyttet til det. Hvis dere jobber med blomster, kan det også gi fine bilder og rike samtaler.

Still spørsmål som:

  • Hva er likt på bildene? Hva er forskjellig?
  • Var det noen flere som la merke til det som Peter sa? Kan du si det en gang til?
  • Var det noen som tenkte på en annen måte? Hvordan tenkte du?
  • Vær gjerne spesifikk i det du ønsker at barna skal studere:
  • Da må alle se spesielt på antall klosser på bildene. Snakk med naboen om hva som er likt og forskjellig med dem.
  • Hva er likt med føttene/munnen/pelsen til en katt og en hund? Hva er forskjellig?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

Matematisk kompetanse handler blant annet om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. Matematikk handler også om å tenke kreativt og utforskende. Med «Likt og forskjellig»-aktiviteter får barna mulighet til å erfare, styrke og øve seg på å lete etter likheter og forskjeller og fundere over detaljer og nyanser. De får også mulighet til å analysere egenskaper ved former, mengder og størrelser, samt argumentere for egne ideer og lytte til andres ideer. Med «Likt og forskjellig»-aktiviteter møter barna matematiske begreper i nye sammenhenger.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17