Krukka med mange ting

Aktivitet

Du trenger:

 • ei glasskrukke eller en annen gjennomsiktig beholder
 • mange objekter av samme type som julekuler, lekedyr, mynter, kuber, baller, bjørner, klinkekuler, lekebiler, perler, makaroni, kongler eller lignende

Fyll ei glasskrukke eller en annen gjennomsiktig beholder med objekter av samme type og størrelse, f.eks. julekuler. Den kan for eksempel stå på ei hylle eller på et bord der barna leker, eller den kan presenteres for barna i en samlingsstund. Krukka med objekter gir mulighet til å undre seg sammen om mengder.

Still barna spørsmål som:

 • Hvor mange kan det være i krukka?
 • Hvordan kan vi finne ut hvor mange som er i krukka?
Barn og en voksen som ser på julekuler i ei glasskrukke

Mange barn synes det er artig å gjette hvor mange det er av noe. Å anslå en mengde er en strategi som stimulerer kritisk tenkning ved at man vurderer egne og andres forslag. Hvis du er tilbakeholden med å åpne krukka og telle objektene, får barna en mulighet til å diskutere og sammenligne strategier for å avgjøre mengder uten å telle. Slike strategier kan være nyttige når det er snakk om veldig mange objekter.

Du kan skifte ut innholdet i krukka daglig eller ukentlig med andre like store objekter, men med en annen størrelse enn de som var der fra før, f.eks. julekuler én dag og legobrikker en annen dag. Det gir et godt utgangspunkt for å sammenligne dagens erfaringer med gårsdagens. Du kan stille barna spørsmål som: «Hvordan ser innholdet ut i dag i forhold til hvordan det var i går?» og «Kan vi bruke gårsdagens strategi til å finne mengden? Er det en annen måte som er lurere i dag?»

Ei jente prøver å telle hvor mange dyr det er i krukka sammen med en voksen

Når dere fyller krukka med veldig små objekter, f.eks. perler, kan barna få erfaringer med store tall. I tillegg får de erfaringer med volum og måling av volum. Du vil da kanskje oppleve at barna konkluderer med «jo mindre objekter, jo flere får vi plass til, og desto større tall». Matematisk korrekt er dette det samme som: «Jo mindre måleenhet, desto større blir måltallet.»

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

I denne aktiviteten får barna erfaring med å anslå, telle og sammenligne mengder og tall. Aktiviteten gir dem mulighet til å resonnere, samtale og bruke begreper om mengder.

Barna får mulighet til å gjøre matematiske erfaringer:

 • Bruke begreper som mindre, større, full, halvfull, tom, flere og færre.
 • Forutse og forklare det som vil skje: Bjørnene er mindre enn julekulene, så da vil det bli plass til flere.
 • Generalisere: Hvis vi putter oppi små ting, vil vi få et større tall.
 • Sette erfaringene i sammenheng. Du kan fokusere videre på måling med vilkårlige enheter, f.eks. hvis barna fyller en bøtte med sand, eller dere måler en lengde med antall skritt. Barna erfarer da at de trenger flere spadetak for å fylle bøtta hvis spaden er mindre, og at de får ulikt antall skritt, avhengig av hvem sin fot de bruker, selv om lengden er den samme.

Gode veiledningsspørsmål

Bruk spørsmål som støtter matematisk tenkning og resonnering.

Beskrive

 • Hva legger du merke til?
 • Hvor mange kan du se?
 • Hvordan er disse sammenlignet med det som var i krukka i går?

Resonnere

 • Hvor mange tror du at det er? Og hvorfor tror du det?
 • Kan det være flere eller færre enn 20? Mange eller litt flere/færre?
 • Hvor mange kan vi se, og hvor mange er skjult?
 • Gjettet vi for mange eller for få? Hvorfor ble det slik?

Utvide

 • Er det flere eller færre enn i går? Hvorfor tror du det?
 • Hva skjer med antallet hvis vi fyller krukka med lekebiler/legoklosser/perler/appelsiner?
 • Hvor mange vil vi få plass til i lekekassen, sandkassen, vasken eller en annen beholder?
 • Kan vi telle på en raskere måte enn å telle en og en?

Huske/dokumentere

 • Hvordan kan vi tegne eller skrive ned det du gjettet, slik at andre kan forstå det?
 • Hva har de andre tegnet eller skrevet?
 • Er det mange som har skrevet det samme? Var det noen som var veldig nær eller veldig langt unna?

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

17