Juletre av pinner

Aktivitet

Du trenger:

 • pinner i ulike lengder, samt noe å feste dem sammen med. Pinnene kan festes med piperensere eller hyssing, eller de kan limes på tre loddrette pinner som støtter bak.

Ta barna med på tur i skogen eller et annet sted der du vet at dere finner pinner. Foreslå for dem at de plukker med seg noen pinner som dere tar med tilbake til barnehagen. Hvis ikke barna er interessert i å plukke pinner, kan du gjøre det. Når dere er tilbake i barnehagen, legger dere alle pinnene gulvet på avdelingen.

En stabel pinner

Still spørsmål som:

 • Hva er likt og forskjellig med pinnene?
 • Hva annet legger dere merke til?
 • Oppmuntre barna til å ordne pinnene i rekkefølge fra kortest til lengst.

Still spørsmål som:

 • Hvilken pinne er den korteste?
 • Hvordan kan vi finne ut hvor denne pinnen skal ligge?
 • Hvilken er den neste?
 • Hvilken er den tredje?
 • Hvilken pinne skal ligge sist?
 • Har vi en pinne som skal ligge mellom disse to?
 • Hva gjør vi med pinnene som er like lange?

Når dere har ordnet pinnene i rekkefølge, kan dere midtstille pinnene slik at organiseringen av dem ser ut som et juletre. Snakk med barna om hvordan de ser dette juletreet.

Pinner sortert og midtstilt
Her ser vi hvordan barna har sortert og midtstilt pinnene.

Si til barna at dere nå skal binde sammen pinnene i den ordningen de ligger i, slik at dere kan henge dem på veggen. Dere får da et juletre på avdelingen!

Aktuelle spørsmål her:

 • Skal vi ha med alle pinnene?
 • Er det for mange, eller kanskje for få?
Pinnetre hengende på veggen
Fest pinnene med noen centimeters mellomrom med piperensere eller tråd. Heng opp det ferdige resultatet.

Dekorere juletre av pinner

Dere kan nå dekorere juletreet slik dere ønsker. For å få et skikkelig matematisk juletre kan dere for eksempel dekorere med todimensjonale geometriske former. Da vil barna bli kjent med nye former, og de kan utvikle strategier for å gjenkjenne dem når de henger opp ned på treet.

Dere trenger ark i ulike farger, saks, hullemaskin og tråd.

La barna klippe ut ulike todimensjonale former i forskjellige farger og størrelser. Snakk sammen om formene barna lager. Bruk matematiske begreper reflektert og aktivt, som stor, liten, kant, hjørne, sirkel og firkant.

Still spørsmål som:

 • Hva kan du fortelle om formen du har klippet ut? Hva ligner den på? Hva kan vi kalle den?
 • Jeg ser at du har klippet ut mange former. Hva er likt og forskjellig med formene?

For å kunne henge opp figurene på juletreet må dere lage hull og tre en tråd gjennom.

Still spørsmål som:

 • Hvilken vei ønsker du at figuren din skal henge? Hvis vi snur den opp ned, er det fremdeles samme form?
 • Hvor på juletreet skal figuren din henge?

Pynt juletreet, og heng det godt synlig på avdelingen.

Ferdig pyntet pinne-juletre

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Rammeplanen sier at barnehagen skal legge til rette for at barna “erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse” (Rp, 2017, s. 54). Når vi skal sammenligne flere enn to ting, sorterer vi for å skape orden og se sammenhenger.

I denne aktiviteten får barna mulighet til å sammenligne lengder og sortere i en rekkefølge (ordning). De sammenligner lengden på pinnene ved å først sammenligne dem to og to. Denne formen for sammenligning kalles for direkte sammenligning. Barna legger to pinner ved siden av hverandre og oppdager at den ene er lengre enn den andre, eller at de er akkurat like lange. I denne aktiviteten skal barna lage en rekkefølge av mange pinner. Det er ganske krevende, da barna må holde oversikt over flere sammenligninger av lengder, og også justere rekkefølgen på pinnene underveis i prosessen. Dere kan gjerne hjelpe barna å holde oversikt over resultatet av sammenligningene, slik at barna ikke sammenligner de samme pinnene flere ganger.

Dersom juletreet pyntes med todimensjonale geometriske former vil barna bli kjent med former som trekant, firkant, sirkel, femkant, sekskant, oval osv. Oppmuntre barna til å undersøke hvor mange kanter og hjørner de ulike formene har, og snakk om hva vi kan kalle formene.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17