Jovobrikker

Aktivitet

Du trenger:

  • jovobrikker

Til å begynne med kan barna få leke fritt med Jovobrikkene, slik at de blir kjent med dem. Det kan godt være at noen av dem vil bygge lenge og lage noe som er ”stort”. Etter ei stund kan dere stoppe opp og fokusere på noe av det de bygger og lager. Sammen kan dere studere former og størrelser på de figurene barna har lagd så langt.

Still spørsmål som:

  • Er noen av byggverkene helt like? Har de samme form og/eller størrelse?
  • Har noen bygd noe helt flatt? Er det noen som ikke er flate?
  • Har noen lagd et byggverk som er større enn eller like høyt som dem selv? Like høyt som bordet eller som noe annet dere har rundt dere?

Sett fram noen ferdige modeller som barna kan se etter eller herme etter, eller legg fram et bilde eller en tegning av en modell som de kan bygge. Utfordre barna til å lage et byggverk som ser likedan ut, men som er større.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Med denne aktiviteten kan barnehagen bidra til at barna undersøker og gjenkjenner egenskaper ved ulike former. Ved å samtale om det barna bygger, kan dere støtte utvikling av begreper for å beskrive og sammenlikne former og størrelser, f.eks. større enn, mindre enn, rett, buet, spiss, hjørne, kant, lik og ulik.

Mulig utvidelse

Du kan også gi oppdrag som:

  • Bygg et tetraeder eller en kube.
  • Bygg en figur med akkurat 15 brikker.
  • Lag en sekskant av trekanter.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17