Hvor mange poteter?

Aktivitet

Du trenger: 

 • poteter, epler, rosiner, blyanter, knapper, lekebjørner
 • lapper og tusj

Denne aktiviteten passer fint hvis dere har tatt opp poteter eller har tilgang på annet egnet materiale i store mengder.

Del 1: Gjøre overslag når potetene er ustrukturert

Legg poteter hulter til bulter utover bakken.

Poteter i haug

På bildet ser vi poteter som er ustrukturert.

Spør barna hvordan de kan finne ut omtrent hvor mange poteter det er. Utfordre dem til å gjøre et overslag over hvor mange det er, men uten å telle. La dem gjette, og deretter diskutere hvordan de tenker. Løft fram barnas ulike tenkemåter, for eksempel hvordan de ser for seg mengden.

Still spørsmål som:

 • Hvordan tenkte dere?
 • Var det noen som tenkte annerledes?
 • Hvorfor gjettet du det du gjorde?
 • Hvordan kan vi være sikre på at vi har fått med alle sammen, også de som ligger under andre?
 • Er det noen som vil endre overslaget sitt? Hvorfor?

Be deretter barna si et antall som de er sikre på at det er flere enn, og et antall de er sikre på at det er færre enn. De skal altså ikke gjette eksakt antall, men oppgi et intervall. For eksempel er Ida sikker på at det er flere enn én og færre enn femti, mens Sondre er sikker på at det er flere enn tre og færre enn en million.

Be barna skrive det de gjetter, på to lapper, eller skriv for dem. På bildet ser vi at Ida og Sondre har skrevet det laveste tallet på én lapp, og det høyeste tallet på en annen lapp.

To lapper i gresset
To andre lapper med antall

Alle barna skal skrive lapper hvor de uttrykker intervallet sitt. Alle legger intervallet sitt på bakken. For å unngå at det blir en konkurranse, er det unødvendig å markere hvilket barn som gjetter hva. Det interessante er å få fram mange ulike intervall, slik at dere senere kan diskutere hvordan riktig antall poteter passer med det barna har gjettet.

Still spørsmål som:

 • Hva er likt, og hva er forskjellig med intervallene?
 • Hvilke av intervallene er store, og hvilke er små?
 • Kan vi finne tall som er i både Idas og Sondres intervall? Hvor mange?

Del 2: Gjøre overslag når potetene er strukturert

For å kunne gjette antall poteter noe mer nøyaktig skal barna nå flytte på potetene. De skal ikke telle alle potetene ennå, men gruppere dem eller legge dem i et mer oversiktlig system. Spør om de nå ønsker å justere intervallet de gjettet i sted. Gi barna mulighet til å skrive andre tall på lappene sine.

Papirposer med poteter i

Del 3: Telle hvor mange poteter det er

Nå skal barna finne ut eksakt hvor mange poteter det er. La dem komme med forslag til hvordan de sammen kan gjøre dette. Løft fram barnas ulike tellestrategier, og fokuser på ideer som innebærer å legge i bunker på 10 og 10.

Still spørsmål som:

 • Hvordan skal vi klare å holde oversikt?
 • Hvordan skal vi markere hver tier og hver hundrer?
 • Hvordan kan vi skrive ned et så stort tall?

Når dere har funnet ut hvor mange poteter det er, skriver dere også dette på en lapp.

Still spørsmål som:

 • Hva legger dere merke til?
 • Hvilke intervall inkluderer det eksakte antallet, og hvilke er utenfor?
 • Hvilket intervall er det minste som antallet er innenfor?

Nå skal dere plassere intervallene på ei felles tallinje. Da er det rekkefølgen av tallene som er vesentlig, ikke den innbyrdes avstanden. På bildet under har barna lagt tallene 1, 3, 7, 50, 500, 900, 10 000 og 1 000 000 i stigende rekkefølge.

Lapper på rekke og rad

Plasser deretter lappen med det eksakte antallet på tallinja på riktig sted i forhold til de andre tallene.

Still spørsmål som:

 • Hva legger dere merke til?
 • Hvordan må vi justere lappene for å få plass til alle?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

 • Gi barna erfaring med å lage intervall på ei tallinje.
 • Gi barna erfaringer med å gjøre overslag over antall i en mengde.
 • Gi barna erfaringer med å arbeide systematisk for å strukturere mengder i enere, tiere og hundrere.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17