Hatteselgeren

Aktivitet

Du trenger

 • ulike typer hatter
 • en Ipad, PC eller smartboard til å vise fortellingen om Hatteselgeren


  Fortellingen om Hattelselgeren finnes på tamil, persisk, somali, urdu og norsk (NAFO). 

  Forberedelse

  Se gjennom fortellingen på forhånd slik at dere er forberedt på forslag til leker og responser som kan komme fra barna.

  Oppstart

  Vis barna fortellingen om Hatteselgeren. Den blir fortalt på to språk samtidig. Noen barn kan legge merke til enkelte ord og uttrykk som blir gjentatt i fortellingen på et annet språk enn norsk. Bruk i så fall tid på å leke og eksperimentere med rim, rytme, lyder og ord som barna har lagt merke til. Snakk sammen om det som er likt og ulikt norsk og det språket dere har valgt å lytte til.

  Fortsettelse

  Ta fram en kurv eller veske med ulike typer hatter og luer. La barna beskrive hattene. Her er rike muligheter til å snakke om de ulike formene hattene har, sammenligne dem og sortere dem i grupper.

  En lærer med hatt på hodet foran elever
  Hatteselgeren har mange forskjellige hatter i veska si. Noen mente denne hatten var en cowboyhatt, noen mente det var en ku.

  La barna få leke med hattene. Noen barn kan ha egne forslag til hvordan de vil leke f.eks. være hatteselger på torget med bod, hatter, penger, skilt o.l., "Kims lek" (hvilken hatt mangler?) eller "Gjett hva jeg jobber som" (med utgangspunkt i hatten).

  Dersom ingen forslag kommer opp, kan du foreslå at dere skal leke «Hatteselger-leken» som er beskrevet nedenfor.

  Hatteselger-leken

  Lag en salgsbod på torget for å selge hattene dere har. Det kan være et bord, en duk, en kasse eller lignende. Snakk sammen om hvordan dere kan organisere hattene i salgsboden. Dette kan dere bruke mye tid på siden det er mange ulike måter å sortere hattene på.

  Mange luer og hatter spredt utover
  Her er hattene sortert i fire grupper: hatter med kant, capser, vinterhatter og sommerhatter.

  Foreslå for barna at hatteselgeren bør ha oversikt over hvor mange hatter han har i boden sin, i tilfelle det kommer apekatter og stjeler en hatt. Oppfordre barna til å komme med forslag om hvordan hatteselgeren kan holde oversikt. Kanskje barna foreslår at noen hatter kan tilhøre flere grupper? Snakk i så fall sammen om hvilke egenskaper som gjør at en hatt kan høre til i flere grupper.

  Gutt peker på en gruppe hatter
  En gutt forklarer hvordan han fant ut hvor mange hatter det er.
  Lærer som skriver antall hatter på tavla
  Her skriver den voksne ned hvor mange hatter det er, men barna kan også skrive det ned.

  Når dere har fått oversikt over hvor mange hatter dere har, er hatteselgeren så sliten at han faller i søvn. Barna kan da leke at de er røverapekatter som vil ta noen av hattene til den sovende hatteselgeren. Barna må da være stille så de ikke vekker hatteselgeren.

  Alle barna med en lue eller hatt på hodet

  Når hatteselgeren våkner, må han finne ut hvor mange hatter som er stjålet. Spør barna om de kan hjelpe til med å finne ut av dette. Når hatteselgeren har funnet ut hvor mange hatter som er stjålet, kan leken begynne på nytt. Bytt på hvem som stjeler hatter, og hvem som er hatteselger.

  Barna legger hattene i veska til Hatteselgeren

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

I denne aktiviteten bruker dere barnelitteratur som utgangspunkt for matematisk lek og aktivitet.

Historien gir et utgangspunkt for å leke og eksperimentere med tall, mengde og telling, og barna får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på.

Ved å ha mange ulike hatter får barna erfaringer med å undersøke og gjenkjenne egenskaper ved former og sortere dem på forskjellige måter.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17