Fra påskeegg til påskedyr

Aktivitet

Du trenger:

  • utskrift av påskeegg (ni former satt sammen til et påskeegg)
  • påskedyr (lett) og påskefugler (litt vanskeligere), eller en digital flate til å vise bildene

Om du ikke har utskrifter kan du bruke en digital flate til å vise vedleggene.

Lag et påskeegg

Tegn av eller skriv ut påskeegget, ett til hvert barn. Klipp langs strekene slik at det blir ni brikker. Gi hvert barn et sett med brikker, og oppmuntre dem til å sette dem sammen slik at det blir et påskeegg. Brikkene skal ligge plant og berøre hverandre, men kan ikke overlappe hverandre.

For å gjøre aktiviteten noe enklere kan de yngste barna få en utskrift av det originale påskeegget som ikke er klippet opp, slik at de kan legge sine former oppå malen. Da må de finne lik form og rotere den riktig vei, men slipper å finne ut hvordan de skal sette egget sammen. Eldre barn kan sette påskeegget sammen ved kun å se på originalen, eller ved å finne løsningen selv. Barna kan gjerne også lage andre figurer av brikkene, og de trenger heller ikke bruke alle ni hver gang.

Bruk begreper som rotere, vri, snu, vende, hjørne, ved siden av, over, under, inntil, rett og rund sammen med barna.

Still spørsmål som:

  • Er alle brikkene forskjellige? Hvordan kan vi finne ut det?
  • Hva skjer hvis du putter den brikken øverst/nederst/lenger til høyre?
  • Hvordan var det lurt å begynne?
  • Forklar/vis meg hvordan du gjorde det.
  • Hvilke brikker har du prøvd?
  • Finnes det flere måter å sette sammen brikkene på slik at det blir et egg?

Lag en påskefugl

Etter at barna har laget påskeegg og lekt med brikkene en stund, kan du vise dem bilder av påskefuglene. Her bruker barna de samme brikkene som i påskeegget, men må sette dem sammen på andre måter.

Oppmuntre barna til å lage ulike påskefugler med brikkene sine. De kan bli inspirert av påskefuglene på bildet, eller lage sine helt egne. Bestem om dere vil lime påskefuglene på et vindu eller et ark. Barna kan også tegne, male eller pynte påskefuglene sine.

fra påskeegg til påskedyr

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Fra påskeegg til påskefugl er en aktivitet hvor barna kan undersøke, sette sammen og bli kjent med ulike former. Aktiviteten har mange løsninger og gir rom for tilrettelegging for barn i ulike aldrer.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

17