Former på geobrett

Stikkord: Geometri

Aktivitet

Du trenger:

  • geobrett og strikk

Barna skal bruke geobrett og lage mangekanter. Bestem på forhånd hvilken type mangekanter barna skal lage, eller la dem lage fritt. Når man lager mangekanter med flere enn 4–5 hjørner, kan det noen ganger lønne seg å bruke mer enn én strikk pr. figur. Snakk med barna om det de lager, og sett navn på de geometriske formene sammen med dem:

  • Ikke fortell barna hvilken form de har laget. Still heller spørsmål som gjør at barnet må sette ord på formen! For eksempel: «Den var fin! Kan du fortelle meg hvilken figur det er du har laget her?»
  • Vær oppmerksom på at barna kan lage andre figurer enn de «vanlige», regulære mangekantene, og det er kjempebra! Det er minst like viktig at barna møter nettopp de som vi vanligvis ikke tenker på når vi snakker om mangekanter. Figuren er en firkant hvis den har fire sidekanter – husk at mangekanter også kan ha hjørner som vender innover i figuren.
  • Hvis barnet ikke er sikker på hvilken figur hun har laget, kan dere telle antall hjørner eller antall kanter sammen.
  • Hvor mange steder må man feste strikken hvis man skal lage en trekant? Hva med en firkant?
  • Bruk gjerne matematiske begrep til å beskrive det barna har laget: stor, liten, like stor, mindre enn, formlik, kongruent, rettvinklet, likebeint, kvadrat, rektangel. Målet er ikke at alle barna skal begynne å bruke alle begrepene, men det er lov å si for eksempel: «Firkanten du har laget, som har bare rette hjørner, er så spesiell at den har et eget navn! Sånne firkanter kalles rektangler!»

La barna presentere bildet sitt for resten av gruppa etterpå og fortelle litt om hva de har laget.

Figur på geobrett
Denne figuren er en firkant. Den har fire kanter og fire hjørner, men det ene hjørnet vender innover.

 

2 geobrett med to figurer på hver, 2 formlike og 2 kongruente
Trekantene på geobrettet til venstre er formlike. Trekantene til høyre er kongruente. Kongruent betyr at figurene har lik form o

 

Geobrett med 2 trapeser
Her er eksempler på tre ulike trapeser (firkanter).

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

Vi ønsker at barna skal bli kjent med egenskaper ved ulike geometriske former

Mulig utvidelse

  • Bestem at alle skal lage for eksempel trekanter.
  • La alle jobbe med en åpen oppgave for å lage ulike geometriske former, og se hva som kommer fram av former og mønster på geobrettet.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

17