Bjørneoverraskelse

Aktivitet

Du trenger:

 • Bjørner eller annet egnet materiale
 • Skåler/bøtter

Forberedelser

Finn frem tre bøtter/esker/poser i fargene rød, gul og grønn. Legg en liten overraskelse fra bjørnene i hver bøtte uten at barna får se hva det er. Overraskelsen kan være hva som helst, enten noe spiselig, en beskrivelse av en aktivitet, en sangtekst, en leke osv. For eksempel kan det ligge en sang, en pakke rosiner, en sokk eller et instrument i hver bøtte.

Del 1: Trekke bjørner fra en stor mengde

Røde, grønne og gule plastbjørner i eske

Samle alle røde, gule og grønne bjørner i en stor beholder (eske, lue, pose). Barna skal en etter en trekke opp fra beholderen så mange bamser de klarer å holde i én hånd. Ikke tøm beholderen for bamser. Etterpå skal barna studere bamsene sine og organisere dem foran seg slik de ønsker. Sammen kan dere beskrive og sammenligne hvilke bamser barna fikk tak i.

Del 2: Finne fargen det er flest av

Samle alle bamsene som barna har trukket, i en stor haug foran dere. Nå skal dere finne ut hvilken farge det er trukket flest av. La barna bestemme strategier/ideer for å finne ut dette. Oppmuntre alle til å fortelle hvordan de tenker. Noen kan for eksempel foreslå at bjørnene først blir sortert i rekker etter farge, og deretter se hvilken rekke som er lengst. Andre kan foreslå at dere teller bjørnene i hver farge, og deretter finner ut hvilket tall som er høyest. Eller kanskje barna har en helt annen strategi? Prøv ut alle ideene til barna.

Grønne, gule og røde bjørner sortert i grupper etter farge
Bjørner på rekke og rad etter farge og størrelse
Bjørner i rekker etter hverandre, sortert etter farge og størrelse

 

Del 3: Kikke i riktig bøtte

Når dere er blitt enige om hvilken farge det er flest av, kikker dere ned i bøtta som har denne fargen. Hvilken overraskelse er det i bøtta? Kanskje dere nå må synge en sang eller kose dere med overraskelsen (rosiner o.l.). Legg bamsene tilbake i den originale beholderen med resten av bamsene, og begynn på nytt. Gjenta aktiviteten helt til dere har kikket ned i alle bøttene.

La aktiviteten være preget av gledelig samspill, barnas ideer og alles kreative krumspring.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

I denne aktiviteten kan barna få erfaringer med begrepene flere, færre og like mange. Barna blir oppmuntret til å sammenligne antall på ulike måter, og de får mange varierte møter med telling og mengder.

Gode veiledningsspørsmål

Beskrive

Hensikt: Bidrar til at barna utforsker og oppdager antall og sammenhenger.

 • Hvilke bamser fikk du tak i med hånda di? 
 • Hvilken familie kan du lage av bamsene dine? 
 • Har alle fått like bamser?
 • Hva er likt, hva er forskjellig?

Ressonere

Hensikt: Oppmuntrer barn til å tenke, resonnere, forklare og argumentere.

 • Hvordan kan vi finne ut om alle har like mange bamser?
 • Hvordan kan vi finne ut hvilken farge det er flest av?
 • Er det noen som har en annen idé?
 • Hva betyr det at det er færre?
 • Kan vi kjenne med hånda hvilken farge bamsene har?
 • Hva kan vi kjenne med hånda?

Utvide

Hensikt: Oppfordrer barna til å utforske situasjonen videre eller dypere, ved å se for seg hva som vil skje hvis noe endres eller legges til.

 • Tror dere at vi vil få det samme resultatet hver gang?
 • Er det noen som vil gjette hvilken farge vi får flest av neste gang?
 • Hva skjer hvis vi legger til mange flere røde bamser?

Huske/dokumentere

Hensikt: Oppmuntrer barna til å tenke over hvordan vi kan holde oversikt over trekningene underveis og etterpå. Ved å skrive ned resultatet eller ta bilder kan vi referere til aktiviteten en annen gang når det er relevant å sammenligne antall. Barna kan ta bilder selv, bygge med lego, tegne resultatet eller skrive ned på annen måte.

 • Skal vi ta et bilde av dette for å huske hvordan vi gjorde det?
 • Kan vi vise resultatet på en annen måte?
 • Hvordan kan vi skrive ned hvilken det blir flest av?

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17,8