Dekk dromedaren

Aktivitet

Denne aktiviteten er et puslespill der barna møter omrisset av en dromedar satt sammen av kvadrater. Barna skal dekke alle kvadratene på dromedaren med ti tilhørende brikker som ikke overlapper hverandre.

To jenter som jobber med puslespillet Dekk dromedaren

Underveis i aktiviteten kan du stille barna spørsmål som:

  • Hvor kan det være lurt å begynne?
  • Hvordan kan du få dekket alle kvadratene?
  • Hva skjer hvis du snur den formen?
  • Hvor mange kvadrater dekker en form?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Med denne aktiviteten kan du støtte barnas evne til å visualisere. For å dekke dromedaren må barna planlegge og forestille seg hvordan de bør legge formene slik at alle kvadratene på dromedaren blir dekket.

Mulig tilnærming

Forbered aktiviteten ved å skrive ut Dekk dromedaren (PDF) og Dekk dromedaren med brikker (PDF) (gjerne på farget papir). Klipp formene fra hverandre. Dersom dere laminerer brikkene og dromedarene, kan dere gjennomføre aktiviteten mange ganger!

Gode veiledningsspørsmål

  • Har du forsøkt å snu formene?
  • Har du forsøkt å rotere formene?
  • Er det noen kvadrater du ikke får fylt?

Mulig utvidelse

Utfordre barna til å finne ulike måter å dekke dromedaren på.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av NRICH

17