Miniputtland

Aktivitet

Mange barn liker å leke med materiell som forestiller en lekeverden i miniputtutgave, for eksempel lekedyr, lekebiler, pokemon, bondegård, små dukker eller små hus.

Finn fram ulike type miniputtmateriell og utstyr, som bokser, esker eller pinner.

Barn lager innhegninger til forskjellige dyr

Denne aktiviteten driver barna stort sett framover selv ved at de får leke fritt med materiellet. Du kan berike leken med kommentarer, spørsmål og nye ideer til videre utforskning der det er naturlig. For eksempel kan du oppmuntre barna til å plassere dyrene inne i ulike innhegninger, lage familier som bor i forskjellige hus, eller lage parkeringshus for bilene. Lag gjerne historier som barna leker ut. Det kan kanskje være en historie om hvor dyrene skal, og alt som skjer underveis. For eksempel møter dyrene utfordringer som gjør at de må snu, gjøre noe baklengs eller bli delt opp i mindre grupper.

Tre barn sorterer og plasserer dyr

Tilby kommentarer og spørsmål som:

 • Fortell om dyrene på gården. Hva skjer? Hvor skal de?
 • Det er mange kyr på gården. Hvor mange dyr har bonden til sammen, tro?
 • Hvilket dyr tror du det er flest eller færrest av? Hvordan kan vi finne det ut?
 • Trenger hønene eller hestene størst innhegning? Hvorfor?
 • Hvor mange griser har bonden plass til, tror du?
 • Hvordan kan sauene komme seg til beitet uten å forstyrre hestene?
 • Tenk hvis bonden får ti hester til. Hvordan vil du plassere dem? Hva vil du gjøre for at de skal få plass?
 • Hvordan vet bonden om noen av dyrene har forsvunnet?
 • Kan vi lage en liste over alle dyrene på gården slik at vi husker hvor mange det er? Hvordan skal den se ut?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Med denne aktiviteten har barna mulighet til å få erfaringer med å sammenligne størrelser, angi antall eksakt eller estimert, og beskrive form og plassering.

I denne aktiviteten får barna erfaringer med å sammenligne størrelser:

 • barna må bruke begreper som større, mindre, litt større, høyere og lavere.
 • barna må resonnere omkring antall og størrelser på dyr og hvilke innhegninger som egner seg. For eksempel: "Denne er stor nok siden det er bare to sauer." "Denne er ikke stor nok til hestene, men til hønene."

Barna får erfaringer med å angi antall eksakt eller estimert, for eksempel:

 • bruke tallord og telle mengder som er relevante i leken
 • at det noen ganger gir mening å finne ut hvor mange det er helt eksakt, mens andre ganger er det nok å gi et overslag
 • sammenligne antall for å kunne avgjøre hvor det er flest og færrest

Barna får erfaringer med å beskrive form og plassering, for eksempel:

 • møte begreper om form og plassering, som sirkelformet, firkantet, smal, bred, ved siden av, inni, utenfor, motsatt, mellom, bak, foran, åpen og lukket

Mulig tilnærming

Gi barna rikelig med materiale som de kan bruke til å lage gjerder, hus og miljø. Det kan være bokser, esker, tannpirkere, binders, blyanter eller tepper. Ha også papir, kort, penner og sakser tilgjengelig for å lage merkelapper, bakgrunner og kart.

Mulig utvidelse

Besøk en bondegård eller en dyrepark for å gi ny inspirasjon i leken. La barna observere grundig de ulike innhegningene som hvert dyr har, og snakk om antall og detaljer dere legger merke til.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av NRICH

17