Gjett hva jeg har i boksen!

Aktivitet

Barn liker ofte både å gjette, telle og forestille seg ting. Finn fram et utvalg av ulike bokser som alle har forskjellig innhold. Innholdet kan variere i antall, størrelse, form og vekt. Samtal med barna om hva innholdet i boksene kan være.

To barn rister på hver sin boks for å gjette på innhold

La barna kjenne og riste på boksene. Spør hva de tror det er i boksene, og følg opp med spørsmål som oppmuntrer dem til å tenke og bruke forkunnskapene sine. Bygg gjerne opp spenning omkring innholdet for å holde på oppmerksomheten.

Still spørsmål som:

 • Hvor stort tror dere det som er i boksen, er? Hvorfor?
 • Hvor mange tror dere det er? Hvorfor?
 • Hva kan det ikke være i boksen? Hvorfor?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

Med denne aktiviteten har barna mulighet til å få erfaringer med å sammenligne størrelser, beskrive egenskaper til objekter, og få erfaringer med antall og telling.

Erfaringer med å sammenligne størrelser:

 • Barna må bruke begreper for å sammenligne størrelser på de ulike boksene og beskrive innholdet. Relevante begreper er større, høyere, lengre, kortere, tyngre, lettere, videre, smalere.
 • Barna erfarer måleenheter når de legger merke til at det går flere objekter i boksen hvis hvert objekt er mindre, og færre objekter i boksen hvis objektene er større. Barna møter sammenhengen mellom enheter og antall som trengs for å fylle opp et volum.

Erfaringer med å beskrive egenskaper til objekter:

 • Barna møter og bruker begreper knyttet til form når de beskriver boksene. Noen er runde som en sylinder, noen er formet som en kube, og noen er kanskje som et firkantet prisme.
 • Barna beskriver det de tror er inni boksen. Da er begreper som rund, tung, lett, myk, mange, få, kantete og avlang nyttige.

Erfaringer med antall og telling:

 • Barna må prøve å finne ut hvor mange objekter det er i boksen. De møter da tall som antall. Kan det være bare én? Eller kanskje to eller tre? Eller kanskje hundre?
 • Når dere åpner boksen, kan barna se direkte hvor mange det er, hvis antallet er lite. Hvis det er et stort antall, må de telle for å finne det ut.

Mulig tilnærming

Velg bokser som varierer i størrelse og form, og vær kreativ når det gjelder hva du fyller boksene med. Finn objekter som har svært ulik vekt, størrelse og lyd, og som oppfører seg forskjellig inni boksen når du beveger den. Prøv å finne objekter som barna har erfaringer med fra tidligere.

Mulig utvidelse

Når dere har avslørt hva som er i boksen, kan du be barna putte et bestemt antall objekter tilbake i den. Hensikten er at barna skal erfare at volumet til boksen alltid er det samme, men at måltallet blir forskjellig, alt etter hva vi måler med. Boksen er for eksempel alltid like stor selv om den rommer åtte klementiner eller hundre druer. Lytt til barnas resonnement om størrelser til objektene og hvor mange som får plass inni boksen. Oppmuntre barna til å utforske hvordan små objekter tar mindre plass, og at det derfor blir plass til flere.

Bruke alle sansene til å utforske:

 • Be barna putte et bestemt antall objekter i boksen. Rist på boksen og lytt til lyden det lager. Putt deretter flere og/eller færre av de samme objektene i boksen, og beskriv hvordan det høres ut når det er mye eller lite plass rundt objektene. Så kan et av barna putte objekter i boksen mens de andre lukker øynene. La barna riste på boksen og gjette hvor mange objekter det er inni.
   
 • Be barna putte et bestemt antall objekter i boksen. La dem holde boksen og kjenne hvor tung den er. Putt deretter i flere og/eller færre av de samme objektene, og legg merke til hvordan det kjennes nå. Bruk begreper om vekt, som tung, lett, like tung, tyngre enn og lettere enn. Deretter kan et av barna putte objekter i boksen eller ta objekter ut av den mens de andre lukker øynene. La barna kjenne på vekten av boksen og gjette hvor mange objekter som er tatt inn eller ut.

Oppmuntre barna til å dokumentere det de ser eller finner ut. Still spørsmål som:

 • Vil du tegne slik du tror det ser ut inni boksen?
 • Kan du finne en boks som passer akkurat til …?
 • Hvor mange slike tror du det er plass til inni?
 • Hvor mange tror du får plass inni denne boksen? Flere eller færre enn …?

Sett gjerne denne aktiviteten inn i en større sammenheng i barnehagen. Dere kan knytte den til en bok dere har lest eller en rollelek. Boksene kan for eksempel bli både kofferter, brev eller last som må fraktes i ulike retninger.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av NRICH

17