Lag en mandala

Aktivitet

Du trenger:

  • en bakgrunn til bildet: stor plakat/gråpapir/lerret/teppe/treplate
  • eventuelt lim til å feste gjenstander med
  • forskjellig materiell, gjerne gjenbruksmaterialer

I denne aktiviteten skal dere sammen lage en felles stor mandala med gjenstander fra hverdagen i ulike geometriske former, for eksempel melkekorker, kaffefilter, lokk, knapper, forskjellige typer papir, filt, tørkepapir, muffinsform, hyssing, bånd, teposer eller pastaskruer, ja, alt mulig dere kan komme på.

Mandala er en sirkelformet, symmetrisk dekorasjon. Mandala har tradisjonelt spilt en rolle som geometrisk kunst, dekorasjon og symbolikk i ulike religioner, tradisjoner og kulturer. Under ser dere eksempler på tre mandalaer.

Blå og grønne brikker i sirkelform
Klosser, lekebiler og kort i sirkelmønster
Sirkelmønster laget av papirkopper, bestill, servietter og glass oppned

Denne aktiviteten er en fin anledning til å snakke om former, symmetri og mønstre med barna. Ved å lage mandalaen sammen må dere diskutere hvordan den skal bygges ut. Det inkluderer hva som skal være i midten, hvilke deler som skal gjenta seg, og på hvilken måte.

Samle barna og forklar at dere skal lage en mandala av materialet som du har lagt fram. Begynn aktiviteten med å bli enige om hva som skal være i midten av mandalaen. Resten av dekorasjonen vokser ut fra den. Be barna lage mønster som går utover fra midten, og som gjentar seg rundt og rundt. Mens dere lager bildet, kan du stille spørsmål som:

  • Hvilke former har du lyst til å bruke i mandalaen? Hva skal være i midten? Og rundt?
  • Hvordan ser mandalaen ut nå? Fortell om den!
  • Hvilke mønstre ser vi i mandalaen? Fortell om mønsteret!
  • Er mandalaen ferdig nå, eller skal vi legge til noe? Hvordan kan den bli større?
  • Hvorfor vil du ha akkurat den ... der?
  • Hvis vi lager enda en ... her, kan vi da lage en som er nøyaktig lik?
  • Hvor mange sirkler, trekanter, firkanter kan vi finne på mandalaen?

Starthjelp

Du kan ha noen former som er klipt ut på forhånd.

Du kan begynne på mandalaen.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

Aktiviteten bidrar til at barna ser at former sammen kan lage vakre mønstre. Mønstre der det samme gjentar seg rundt og rundt, blir i matematikk kalt rotasjonssymmetri. Aktiviteten stimulerer utvikling av et matematisk språk som beskriver formene og hvordan de er plassert i forhold til hverandre. Barna møter matematiske begreper om former og posisjoner, som sirkel, firkant, midten, rundt, repetisjon, lik, ulik, ved siden av, til venstre, til høyre, foran, bak, inni, utenfor osv.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17