Utforske avtrykk

Aktivitet

Barn liker å lage avtrykk i myke materialer, for eksempel fotavtrykk og håndavtrykk i sand eller leire, kakeformer i deig eller snøengler og spor i snø. Med denne aktiviteten kan vi oppmuntre barna til å bli oppmerksomme på formen til flatene på tredimensjonale objekter. For eksempel vil en sylinder lage et sirkelformet avtrykk når den presses i leira med bunnen ned.

Sett fram myk leire og et utvalg klosser i ulike former. La barna velge en kloss, og press den ned i leira for å lage et avtrykk. Vis hvordan barnet kan følge kantene med en finger, slik at det får en opplevelse av omkretsen til formen.

For å støtte barnas matematiske tenkning og resonnering kan du stille spørsmål og kommentarer som:

 • Kan du fortelle meg om det du har laget?
 • Kan du finne en annen kloss som kan gi samme avtrykk?
 • Se på klossen og avtrykket av klossen. Hva er likt, og hva er ulikt?
 • Hva skjer hvis vi snur klossen og lager et nytt avtrykk?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

Med denne aktiviteten kan barn få erfaringer med egenskapene til geometriske former og samtidig utvikle begreper om likt og ulikt.

Egenskaper ved former

 • Bruk et hverdagsspråk for å beskrive klossenes form og avtrykkene de lager, for eksempel flat, skarp, smal, bred, spiss, buet, som en murstein, ball, boks eller tak.
 • Bruk matematisk språk for å beskrive klossenes form og avtrykket de lager, for eksempel flate, hjørne, trekantet, rektangulær eller sirkelformet.
 • Skap forbindelser mellom formen på flaten og formen på avtrykket den lager.

Likt og ulikt

 • Stimuler språk som beskriver likheter og ulikheter, for eksempel større, mindre, lengre, kortere, lik …, ligner på …, rettere, mer buet, rundere eller spissere.

Mulig utvidelse

 • Undersøk hvor mange forskjellige avtrykk dere kan lage med den samme klossen.
 • Be barna om å lukke øynene mens du lager et avtrykk med en kloss. La dem deretter gjette hvilken kloss du brukte for å lage avtrykket. Denne gjetteleken kan gå på rundgang.
 • Utforsk om det er lettere eller tyngre å presse ned klosser med ulik form og størrelse.
 • Legg en kloss på et papir. Be barna om å tegne rundt klossen. Snakk deretter sammen om hvorfor omrisset er likt avtrykket.
   

Variasjon

La barna utforske avtrykk av ting de har rundt seg, for eksempel hender og føtter, skjeer i ulike størrelser, termos, dorull, terning, blader, skjell eller plastdyr.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av NRICH

17