Vinkel mellom overlappende trekanter

Problem

Bildet viser to likesidede trekanter.

Hvor stor er vinkel x?

To trekanter som overlapper hverandre

Løsning

Klikk her for å se en håndskrevet løsning

Håndskrevet løsningsforslag til oppgaven.

Klikk på bildet for å se en større versjon. 

 

\(\angle CBE = (180 - 75 - 60)^\circ = 45^\circ\\ \angle DEB = (180 - 65 - 60)^\circ = 55^\circ\\ \angle BHE = (180 - 45 - 55)^\circ = 80^\circ = \angle GHC\\ \angle x = (180 - 80 - 60)^\circ  = 40^\circ\)

Trekanter

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
8,9