Sentralavstand

Problem

Figuren viser to sirkler i et rektangel med størrelse 9 cm \(\cdot\) 5 cm.

Tegning av to sirkler som går inn i hverandre

Hva er avstanden mellom sirklenes sentrum?

Løsning

Sirkelens diameter er 5 cm, så radien er 2,5 cm.

Hvert sentrum er 2,5 cm fra nærmeste side i rektanglet.

Avstanden fra sentrum til sentrum blir da: 9 cm - (2 \(\cdot\) 2,5 cm) = 4 cm.

Finner du andre måter å løse problemet på?

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
8,9