Læreplankoblet

Lena på tur

Problem

Lenes fjelltur

Løsning

16 km, svaralternativ E

Kort forklaring:

En måte å finne det ut på er å lage en tegning eller oversikt:

Mandag

man

 

 

 

 

Tirsdag

man

+2

 

 

 

Onsdag

man

+2

+2

 

 

Torsdag

man

+2

+2

+2

 

Fredag

man

+2

+2

+2

+2

Ut fra oversikten ser vi at de ekstra 2 kilometerne per dag sammenlignet med dagen i forveien og i løpet av fem dager, gir til sammen 20 km. Ettersom 70-20 = 50 så må vi fordele 50 km mellom fem dager. Vi finner ut at Lena gikk 10 km på mandag. På torsdag gikk hun 10 km + 6 km = 16 km

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å utvikle kompetanse i å utforme egne resonnementer, både for å løse problemet og for å argumentere for framgangsmåter og løsninger. Videre vil arbeid med oppgaven føre til at elevene får et behov for å systematisere informasjon.
 

Mulig tilnærming

Denne aktiviteten kan introduseres ved at bildet vises for alle elevene. Elevenes nysgjerrighet kan vekkes ved at læreren begynner å se på oppgaven og sier noe om at dette var en spennende utfordring. Tro hvor langt Lena gikk de forskjellige dagene? Klarer vi å finne ut hvor langt hun gikk på torsdag?

Be elevene om å tenke individuelt over hvordan de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner.  Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier som baserer seg på å strukturere informasjon, og oppmuntre alle til å jobbe mot slike forklaringer.
 

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvordan kan man begynne, og hvorfor?
  • Er det noen av svaralternativene som er helt uaktuelle? Hvorfor?
  • Hvordan beholder man en god oversikt over det man har funnet ut?
  • Hvordan vet du at du har funnet riktig alternativ?

 

Mulig utvidelse

Kan du lage lignende oppgaver til de andre i klassen din?
 

Mulig støtte

Se på svaralternativene, er det noen som du mener er helt uaktuelle? Hvorfor?

Kan du lage en tabell for hvor langt Lena går for hver dag i uka? En påbegynt tabell finner du her.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8