Dansegruppa

Problem

Dansegruppa

Løsning

Kort forklaring:

En fin måte å finne det ut på er å lage en oversikt, tegning eller en slik tabell:

Antall uker

Gutter

Jenter

 

25

19

1

27

22

2

29

25

3

31

28

4

33

31

5

35

34

6

37

37

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elevene med å utvikle kompetanse i å utforme egne resonnementer, både for å løse problemet og for å argumentere for framgangsmåter og løsninger.

Mulig tilnærming

Denne aktiviteten kan introduseres ved at bildet vises for alle elevene.

Be elevene om å tenke individuelt over hvordan de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner.  Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier som baserer seg på å systematisere informasjon om gutter og jenter på en god måte, og oppmuntre alle til å jobbe mot forklaringer som tar med det i argumentene.

Gode veiledningsspørsmål

 • Hvordan kan vi begynne, og hvorfor?
 • Hvordan beholder vi en god oversikt over det vi har funnet ut?
 • Er det noen av svaralternativene der vi fort kan sjekke ut om de stemmer eller ikke?
   

Mulig utvidelse

Det hadde alltid vært slik i denne dansegruppa, at hver uke hadde det begynt 2 nye gutter og 3 nye jenter.

 • Kan dere finne ut hvor mange gutter og jenter det var i dansegruppa for 3 uker siden?
 • Hedda var den eneste jenta som var med da dansegruppa ble startet. Hvor mange uker har dansegruppa eksistert? Hvor mange gutter var med å starte opp sammen med Hedda?
 • Om det fortsetter slik, hvor mange gutter vil dansegruppa ha når den har 100 jenter?
 • Hva hvis det var motsatt, at det var 3 nye gutter og 2 nye jenter som begynte hver uke i denne dansegruppa? Hvis det hadde fortsatt slik, ville det noen gang bli like mange gutter som jenter i dansegruppa? Hvorfor/hvorfor ikke?
   

Mulig støtte

Hjelp elevene med å strukturere utprøvingen, for eksempel ved å lage en oversikt/tabell.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8