Evens venner

Problem

Evens bursdag

Løsning

Legger vi sammen datoen og nummeret på måneden skal vi få 35. 30. mai blir da 30 + 5, altså 35. Even kan ha venner som er født på følgende datoer: 30. mai, 29. juni, 28. juli, 27. august, 26. september, 25. oktober, 24. november og 23. desember. Det største antall venner Even kan ha er 8.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å utvikle kompetanse i å utforme egne resonnementer, både for å løse problemet og for å argumentere for framgangsmåter og løsninger.

Mulig tilnærming

Denne aktiviteten kan introduseres ved at bildet vises for alle elevene. Hvilket tall får elevene i klassen dersom de legger sammen datoen og måneden de er født? Hva er det høyeste tallet vi får i klassen? Hva er det laveste? Hva er det høyeste som er mulig å få? Hva er det laveste?

Be elevene om å tenke individuelt over hvordan de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner.  Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier som er systematiske i sin utforsking og tar utgangspunkt i en dato som gir 35, og oppmuntre alle til å jobbe mot slike forklaringer.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8