Læreplankoblet

Fotballkamp

Problem

 

Fotballkampen

Løsning

Alternativ C. Stillingen etter første omgang kan ha vært 2-4, 1-5 eller 0-6. Hvis hjemmelaget skulle vinne ved å score tre mål i andre omgang, kan kun det første resultatet være riktig, dvs. sluttresultatet av kampen ble 5-4.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å utvikle kompetanse i å utforme egne resonnementer, både for å løse problemet og for å argumentere for framgangsmåter og løsninger.
 

Mulig tilnærming

Denne aktiviteten kan introduseres ved at bildet vises til alle eleven, og elevenes nysgjerrighet kan vekkes ved at læreren begynner å se på melkekartongen og si noe om at dette var en spennende utfordring.

Be elevene om å tenke individuelt over hvordan de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner.  Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier som tar utgangspunkt i å finne stillingen ved pause eller som baserer seg på å bruke svaralternativene.

Gode veiledningsspørsmål

  • Har vi fått med oss all informasjonen i oppgaven?
  • Hvordan kan man begynne, og hvorfor?
  • Kan du bruke strategien «prøve og feile» og se om du får noen ideer etter å ha prøvd det?
  • Hvordan beholder man en god oversikt over det man har funnet ut?
     

Mulig utvidelse

Det scores fremdeles 6 mål i første omgang. I andre omgang scorer fremdeles hjemmelaget 3 mål. Uten å vite hvem som leder etter første omgang, hvilke svaralternativ vil gi hjemmeseier og hvilke vil gi borteseier?
 

Mulig støtte

For utvidelsen kan det å tegne en systematisk tabell være en god støtte.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8