Læreplankoblet

Fire brødre

Problem

 

Oppgaven Tre brødre

 

Løsning

Alternativ B. 

Det finnes mange måter å tenke på.
Ved for eksempel å gjette på at trillingene sin alder er 5 år, vil summen av alderen til de fire brødrene være 5 + 5 + 5 + 8 = 23. Summen finnes ikke blant svaralternativene, derfor må trillingene være eldre enn fem år. Hvis trillingene er 6 år vil summen være 6 + 6 + 6 + 9 = 27, dette stemmer med alternativ B.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å utvikle kompetanse i å utforme egne resonnementer, både for å løse problemet og for å argumentere for fremgangsmåter og løsninger. Elevene må tolke skriftlig informasjon for å kunne løse oppgaven og får dermed utviklet den grunnleggende ferdigheten lesing i matematikk.

Mulig tilnærming

Denne aktiviteten kan introduseres ved at bildet vises for alle elevene. Elevenes nysgjerrighet kan vekkes ved at læreren sier noe om at dette var en spennende utfordring.

Be elevene om å tenke individuelt over hvordan de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner. Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter gode strategier som baserer seg på svaralternativenes egenskaper eller bruker motsatte regnearter som strategi, og oppmuntre alle til å jobbe mot forklaringer som tar med det i argumentene.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvordan kan man begynne, og hvorfor? 
  • Kan man bruke strategien «prøve og feile» og se om du får noen ideer etter å ha prøvd det? 
  • Hvordan beholder man en god oversikt over det man har funnet ut?

 

Mulig utvidelse

Hvor gamle ville trillingene ha vært dersom storebroren var 12 år gammel (se bort fra svaralternativene)?

Hva om trillingene var tenåringer? Bestem dere for en alder på trillingene. Kan dere lage nye svaralternativer slik at det fremdeles kun er ett riktig svaralternativ?

Lag nye svaralternativer slik at bare ett av dem er riktig når spørsmålet i oppgaven endres til: Hvilket av tallene nedenfor kan ikkevære summen av alderen til de fire brødrene?

Mulig støtte

Du kan hjelpe elevene til å strukturere utprøvingen.

Hva om trillingene er 4 år, hva blir summen da? Hva om de er 5 år? Og så videre.

 

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
8