Baravelle

Stikkord: Mønster

Aktivitet

Du trenger:

 • Baravelle kopioriginal (helst i A3)
 • Sakser
 • Fargeblyanter

Aktivitet

Baravelle bilde

Del 1: Snakk om baravelle-spiralen

Presenter baravelle-spiralen for barna på skjerm eller på papir. La barna studere spiralen grundig. Du kan gjerne vri og snu på bildet slik at de får se den fra ulike vinkler. Oppmuntre barna til å beskrive det de ser.

Still spørsmål eller kommentarer som:

 • Hva tenker du på når du ser bildet?
 • Hva legger dere merke til? Hva ligner det på?
 • Hva kan det være?
 • Hvordan er den laget?
 • Hva består den av?

Kan du

 • beskrive bildet?
 • si noe om hva du legger merke til?
 • komme på noen matematiske spørsmål som du vil finne ut av?

Her er det en kopioriginal med bildet.

I samtalen med barna er det viktig at du anerkjenner alle svar og bygger videre på barnas initiativ. Bruk matematiske begreper reflektert og aktivt i samtalen med barna. For eksempel: trekant, firkant, like store, større enn, mindre enn, rundt, spiral, mønster, gjentar seg, øker, minker,  hjørne, kant, midten.

Kanskje barna legger merke til noe av det følgende:

 • Det er røde, hvite og blå trekanter på bildet
 • Det er mange firkanter i bildet
 • Det ser fint ut
 • Det er de samme fargene som i det norske flagget
 • Noen av firkantene står «på skrå»
 • Trekantene har ulik størrelse
 • Trekantene blir mindre og mindre innover mot midten
 • Det ser ut som to haler eller to fingre som hilser på hverandre
 • Trekantene har ett hjørne som peker utover
 • Trekantene går «rundt og rundt»
 • Trekantene danner en spiral
 • Trekantene og firkantene lager et mønster
 • Det ser ut som en snurrebass
 • Vi kan fortsette med trekanter både innover og utover så lenge vi vil
 • Vi kan fortsette med firkanter både innover og utover så lenge vi vil
 • Det er et hull i midten som vi ikke må ramle nedi

Del 2: Lag andre mønstre med delene fra baravelle

Klipp opp baravelle-spiralen i mindre deler. Det er enklest å klippe opp i trekanter. Du kan også printe ut flere spiraler og klippe opp firkanter som barna legger oppå hverandre eller ved siden av hverandre. Oppmuntre barna til å lage sine egne bilder av delene. La barna utforske hvordan de kan sette formene sammen på mange ulike måter og dermed se nye sammenhenger. Barna kan lage bilder som ligner på noe fra virkeligheten, eller de kan lage ulike typer mønster.

Her er eksempler på bilder som barn og voksne i barnehagen har laget av flere baravelle-spiraler som er klippet opp i kvadrater og lagt ved siden av hverandre eller delvis oppå hverandre.

Baravelle firkant1
248- Baravelle firkant2

Videre ser vi eksempler på baravelle-spiraler som er klippet opp i trekanter. Vi kan se at barna har laget mønster, hus, båter, fjell og dyr.

248 - baravelle hus
248 - baravelle båt

Når barna lager sine egne mønster eller bilder er det gode muligheter for en matematisk samtale. Samtalen må være preget av en åpen dialog hvor du og barna prater sammen om det de har laget. Still åpne spørsmål som inviterer til felles refleksjon og skaperglede. Oppmuntre barna til å fortelle deg og hverandre hva bildet de har laget ligner på, hva bildet får dem til å tenke på, hvordan de har plassert delene, og hvordan de har utnyttet de ulike størrelsene.

Still spørsmål eller kommentarer som:

 • Hvordan vet du hvilken form du skal bruke neste gang?
 • Hva ligner det på?
 • Hvordan tenkte du når…?
 • Hvorfor blir det sånn?
 • Hva skjer hvis du fortsetter mønsteret?
 • Hva skjer hvis…? (snur formen, velger en annen form, velger en større form osv.)
 • Hva er likt og ulikt med bildene dere har laget?

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Når barn utvikler sin forståelse for geometriske former, er hjørne og kant grunnleggende begreper. Kanter er linjestykkene som sammen bygger former i to dimensjoner. Hjørner er der hvor kantene møtes. Barn i barnehagealder blander lett sammen begrepene kant og hjørne. Det er derfor viktig at vi i barnehagen presenterer dem riktig helt fra starten. I alle todimenasjonale former vil alltid antall kanter og antall hjørner være det samme. For eksempel har alle trekanter tre hjørner og tre kanter, og alle åttekanter har åtte hjørner og åtte kanter. Når vi kommer til tredimensjonale former er det ikke lenger slik. For eksempel har en kube tolv kanter og åtte hjørner. For videre læring i geometri er det derfor viktig at barna kan å skille disse to begrepene.

I denne aktiviteten får barna særlig erfaringer med formene trekant og firkant. Sammen kan dere telle kanter og hjørner for å finne ut hva formene heter. I en Baravelle-spiral er formene hele tiden rotert i forhold til hverandre. Det gjør at barna får et rikere innhold i begrepene trekant og firkant ved at de ser forskjellige  ut, men har likevel samme form. Det kan noen ganger være vanskelig for barn å kjenne igjen en trekant som står “opp-ned”, hvis de alltid har sett den med vannrett grunnflate. I denne aktiviteten møter de formene både “riktig vei”, “opp-ned” og “på skrå”.

Videre er det i aktiviteten naturlig å snakke om mønster. Baravelle-spiralen er et mønster siden oppbyggingen følger en bestemt lovmessighet. Her er ikke trekantene plassert tilfeldig, men etter et bestemt system. Barna kan være med å beskrive dette systemet. For eksempel legger de merke til at formene blir mindre og mindre, eller større og større, eller at de går rundt og rundt eller at de består av samme form. Når barna skal lage egne mønster er det spennende å legge merke til om de lager en slik lovmessighet, eller om det blir mer tilfeldig. Aktiviteten innbyr også til samtale om størrelser og plassering. Siden trekantene er av ulik størrelse blir dette ofte utnyttet også i bildet. Hvis de blå trekantene for eksempel symboliserer fjell eller bølger vil disse bli av variert størrelse i bildet. Trekantene plasseres også på en bestemt måte i forhold til hverandre.  Barna bruker her sin romforståelse når de tenker du hvordan bildet skal settes sammen. Det er derfor naturlig i samtalen å komme inn på rombegreper som bak, foran, høyre, venstre, over, under, inni, utenpå, rett, mellom, ved siden av osv.

Mulig tilnærming/utvidelse

 • Dere kan klippe opp en Baravelle-spiral på andre måter slik at barna kan pusle sammen ulike typer brikker
 • Dere kan ta bilder av barnas kunstverk for å kunne snakke om former og sammenhenger også senere

 

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av NRICH

17