Læreplankoblet

Figurer i skolegården

Aktivitet

Sara og Bjørnar gikk ut i skolegården for å tegne noen store figurer på asfalten. Ingen av figurene de tegnet, delte sidekanter med andre figurer. Alle figurene ble tegnet hver for seg, men noen mindre figurer var inni noen større. Begge barna hadde en eske med 10 kritt hver. Hvert kritt tegnet 10 meter før det var oppbrukt. Begge to tegnet figurer som bare hadde sidekanter med lengde 1 meter.

Bilde av forskjellige figurer

 

Sara tegnet kvadrater og åttekanter, 16 figurer til sammen, og brukte opp alt krittet sitt.

  • Hvor mange av hver figur tegnet hun?

Bjørnar tegnet trekanter, sekskanter og kvadrater. Han tegnet 20 figurer og hadde to kritt igjen da han var ferdig.

  • Hvor mange av hver figur tegnet han?

Starthjelp

Prøv å tegne hver figur, og skriv ned omkretsen.

Løsning

Her er det forskjellige måter du kan gå fram på. Kanskje finnes det også flere løsninger?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Oppgaven kan egne seg for elever som arbeider med måling, regulære mangekanter eller addisjon og subtraksjon med tall opp til 100. Den krever logisk tenkning og nøye lesing av spørsmålene som stilles.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvor lang er hver side i de forskjellige figurene?
  • Hva er omkretsen av en sekskant/trekant/åttekant?
  • Hvilke figurer tegnet Bjørnar?

Mulig utvidelse

Elevene kan lage en tabell for å framstille resultatene sine.

Mulig støtte

Foreslå at elevene begynner med å tegne de forskjellige figurene og skriver omkretsen i meter under figurene.

Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Elever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen sin.

Gode løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert.


Her er en liten veiledning:

  • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
  • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
  • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
  • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.
Gode løsningsforslag kan bli publisert på sidene!

Ressursen er utviklet av NRICH

8