Firkantet utfordring

Aktivitet

Forskjellige former med 4 kanter

En gruppeaktivitet for fire til fem personer.  

I denne aktiviteten skal hvert gruppemedlem til slutt ha fire kort som det er en sammenheng mellom. Oppgaven er fullført når alle i gruppen har fire slike kort hver.

Som gruppe skal dere hjelpe hverandre med å gjøre ting på egen hånd og være gode samarbeidspartnere.

Dere skal arbeide sammen i grupper på fire. Om det ikke går opp, kan en femte person være observatør (se veiledningen nedenfor).

Del ut de 16 kortene tilfeldig mellom gruppemedlemmene, slik at alle får fire kort hver. Det er ikke lov å snakke sammen under aktiviteten.

Deretter sender dere kort til andre gruppemedlemmer for å hjelpe hverandre, slik at alle får fire kort som det er en sammenheng mellom (annet enn at de er firkanter).

Regler:

  • Ingen kan snakke eller gi signal eller hint med kroppen.
  • Hvert gruppemedlem begynner med fire kort foran seg.
  • Kortene foran hver person bør være synlige for alle.
  • Gruppemedlemmene kan bare gi bort kort. Det er ikke lov å ta kort fra andre.
  • Hvert gruppemedlem må ha minst to kort foran seg til enhver tid.
     

La en observatør kontrollere at gruppen følger reglene, og holde oversikt over når gruppemedlemmer hjelper hverandre (i stedet for å bare sende et kort uten å se hva den andre personen eller gruppen faktisk trenger).

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Oppgaven legger til rette for diskusjoner om firkanter og egenskapene deres. Den er laget spesielt med tanke på samarbeid mellom elevene. Oppgaven krever at de responderer på andres behov, vurderer hele gruppens behov og hjelper andre med å gjøre ting på egen hånd.

Mulig tilnærming

Forklar elevene hensikten med og reglene for oppgaven. Del elevene opp i grupper på fire, og velg en gruppeleder som får ansvaret med å dele ut kortene til de andre. Presiser at det ikke er lov til å snakke sammen eller gi hint og gestikulere. Hvis det må bli mer enn fire elever i enkelte grupper, kan den femte brukes som observatør for å kontrollere at gruppen følger reglene, og for å holde oversikt over når gruppen samarbeider bra.

Når gruppene blir ferdige, kan du be dem om å diskutere viktige ting som de har lært om samarbeid. La eventuelle observatører bidra i diskusjonene. Deretter kan du bruke litt tid i plenum til å diskutere observasjonene dine, med innspill fra elevene. Hva var bra, og hva kan bli bedre neste gang?

Gode veiledningsspørsmål

Siden denne oppgaven gjennomføres i stillhet, er det ikke hensiktsmessig å stille veiledningsspørsmål underveis. I diskusjonen i etterkant kan du spørre etter eksempler på når noen la merke til behov og responderte på dem.

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
8