Læreplankoblet

Papirlappverk 2

Aktivitet

Det kan være lurt å prøve «Papirlappverk 1» før du prøver denne oppgaven.

Nedenfor ser du et bilde av et utbrettet ark.
Kan du finne ut hvilken figur det blir når arket er brettet langs linjene som vises?

Grønt ark md fire bretter

Hint - trykk her for å se figuren 

Grønt ark brettet som en trekant

 

Kan du lage denne figuren med et nytt ark?

Deretter lager du flere like figurer med A4-, A5- og A6-ark i ulike farger.

Utfordring 1

Velg en stor og en liten figur som du laget med ark i den første fargen din, og en mellomstor figur som du laget med ark i den andre fargen din.

Lag et mønster av figurene dine ved å legge dem over hverandre. Du må følge disse to reglene:
Du må kunne se deler av alle figurene.
Alle figurene må ligge innenfor omkretsen av den største figuren.

Utfordring 2


Bruk en ny stor, en mellomstor og en liten figur til å lage det samme mønsteret på nytt, men i motsatte farger enn i utfordring 1.

Plasser disse to mønstrene ved siden av hverandre, og begynn å lage et papirlappverk av mønstrene på gulvet i klasserommet.

Kan du lage hvert nytt mønster slik at det er forskjellig fra de andre? 

Starthjelp

• Hva legger du merke til med de forskjellige brettene på arket som er brettet ut? Kan du avgjøre hvilken retning det er brettet i?

• I hvilken rekkefølge tror du brettene ble utført?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Oppgaven legger til rette for utvikling av ferdigheter innenfor visualisering. Den utfordrer elevene til å forklare det som skjer mellom de to tilstandene, før og etter at et ark er brettet til en trekant.


Mulig tilnærming

Vis bildet av det brettede arket, eller vis et fysisk ark som er brettet på samme måte. La elevene diskutere hvilken form de tror arket vil få om det brettes over de samme linjene på nytt.

Deretter kan du vise bildet av arket som er brettet tilbake til et kvadrat, eller brett arket du viser, og spør elevene hva de mener nå.    

Gi hvert par et A4-ark, og la dem prøve å gjenskape figuren. De kan selvfølgelig brette arket sitt tilbake når de vil for å sjekke om brettene stemmer overens med de som er på arket på bildet.

Når dere kommer til utfordring 1, kan du vise bildet nedenfor, som inneholder noen eksempler, uten å være for ledende.

Her er et bilde av en klasses lappverk:

Røde og hvite trekanter på svart bakgrunn

 

Røde, blå og hvite trekanter på en oppslagstavle


Gode veiledningsspørsmål

• Hva legger du merke til med de forskjellige brettene på arket som er brettet ut? Kan du avgjøre hvilken retning det er brettet i?

• I hvilken rekkefølge tror du brettene ble utført?


Mulig utvidelse

Elever som arbeider i par, kan få utdelt at ark, og så skal den ene instruere hvordan den andre skal brette. Instruktøren må gjøre det med hendene sine foldet eller «okkupert» på annet vis, slik at han ikke kan peke eller røre arket. Dette er en god øvelse for utvikling av presist deskriptivt og posisjonelt språk.


Mulig støtte

Gi elvene et ark hver, slik at de kan øve på motorikkferdigheter mer på egen hånd. Når de er ferdige med å brette en figur, kan de sammenligne figurer med en partner, diskutere presisjon og gjøre eventuelle justeringer.

Ressursen er utviklet av NRICH

8