Skriv inn det største tresifrede multiplum av du kan finne, som bruker tallene:
0 og 5