Hva er MatteLIST og hvordan kan du bruke nettsidene?

Mattelist.no er en nettside med matematiske oppgaver som kan brukes av elever og lærere i grunnskolen og videregående skole. Mange av oppgavene skal være enkle å komme i gang med, samtidig som de kan gi deg store utfordringer. Prinsippet er at oppgavene skal ha Lav Inngangsterskel og Stor Takhøyde (LIST).

Jente som ser på skjermbilde av Mattelist-aktiviteten Pappas slips

Vi kan sammenligne det å arbeide med en LIST-oppgave med å utforske en fremmed by. Når du har kommet frem til byen vil det være enkelt å begynne å utforske – du trenger bare å bestemme deg for en vei og begynne å gå. Du kan selvfølgelig også ta i bruk hjelpemidler som sykkel, buss, taxi, trikk, men strategien for å utforske, bestemmer du selv. Når du utforsker må du ha i bakhodet at det er vanlig å gå seg bort av og til, og da kan det være lurt å be en som er bedre kjent om hjelp til å finne fram eller gi deg tips til hvordan du kan utforske videre.

Om du utforsker sammen med noen kan dere diskutere dere fram til hvor dere vil gå, hva dere vil se og hvilke tips dere vil følge. Om dere ikke greier å bli enige kan dere til og med gå hver deres vei, og forsøke å møtes ved samme sted til slutt. Da kan dere dele erfaringer fra hver deres reiserute, diskutere valg av hjelpemidler og kanskje også bli enige om hva som var den beste ruten for å nå målet.

Når vi sammenligner arbeid med LIST-oppgaver med å utforske en fremmed by, betyr det at mange av oppgavene på nettsiden skal være enkle å komme i gang med, og at alle skal kunne arbeide med samme oppgave og oppleve mestring (lav inngangsterskel). Samtidig gir oppgavene deg mulighet til å arbeide kreativt med avansert matematikk (stor takhøyde).

Mye av innholdet på Mattelist.no er hentet fra NRICH ved universitetet i Cambridge.

Hvordan arbeide med oppgavene

På Mattelist.no har vi delt oppgavene inn i Problemer og Aktiviteter.

Problemer er kortere oppgaver som kan ha en høyere inngangsterskel. De krever en viss forkunnskap og utfordrer deg til å anvende kunnskap i problemstillinger du kanskje ikke har sett før.

Aktiviteter er oppgaver som er lagt til rette for arbeid i hele klassen, men du kan godt arbeide med dem på egenhånd også. De har ofte en lavere inngangsterskel og større takhøyde enn problemene.

Velg strategi

Du velger i stor grad selv hvordan du vil begynne å arbeide med en oppgave. Du kan for eksempel prøve deg frem tilfeldig eller systematisk, eller du kan forsøke å lage strategier for hvordan du kan gå frem. For å holde oversikt over arbeidet ditt kan du bruke tabeller, tegninger, konkrete hjelpemidler som tellebrikker, geometriske figurer, digitale hjelpemidler og lignende. Du kan beskrive med egne ord og symboler eller bruke mer formell matematisk notasjon.

Du finner løsningsforslag til de fleste av oppgavene, men ikke se på dem før du har prøvd å løse oppgaven på egenhånd. Det kan hende du har tenkt på en helt annen måte, og løst oppgaven annerledes. Husk likevel at det kan være mye læring i å lese matematiske tekster i form av løsningsforslag som andre har skrevet. Det finnes mange måter å tenke på. Kanskje din måte er bedre? Tenk over hva som eventuelt er likheter og forskjeller mellom din løsning og løsningsforslaget vårt. Hvilken måte er lettest å forstå?

Samarbeid

Akkurat som når du utforsker en fremmed by, vil du av og til ha behov for hjelp fra noen som er bedre kjent med omgivelsene (matematikken i oppgavene) når du arbeider med LIST-oppgaver. I klasserommet kan dette være en medelev, lærer, bok- eller nettressurs. For å faktisk få hjelp må du tørre å be om hjelp, og oppsøke diskusjoner. Du må tørre å dele hvordan du har tenkt, hva du har gjort så langt og hva som gjør at du ikke kommer deg videre med å utforske. Av og til kan det også hende at du er den som er bedre kjent, og at noen spør deg om hjelp eller ønsker å diskutere med deg. Da trenger du å vite hvordan personen har tenkt, hva han har gjort så langt, og hva som gjør at han ikke kommer seg videre.

Utforsk egne idéer

Mange ganger dukker det opp nye spørsmål når man har løst en oppgave. Det kan være spørsmål som: Gjelder dette alltid? Gjelder det hvis vi endrer litt på forutsetningene? Går det an å utvide oppgaven? Noen steder har vi lagt til nye spørsmål og utfordringer, men det er veldig bra hvis du utforsker dine egne idéer. 

Trinn og nivå

Når du skal søke etter oppgaver, velg «Barnetrinn», «Ungdomstrinn» eller «Videregående». Der vil du finne oppgaver vi mener kan passe for elever på de forskjellige trinnene. Du kan velge mellom 1.– 3. eller 4.– 7. trinn om du går på barneskole, eller vanskelighetsgrad 1– 3 om du går på ungdomsskole eller videregående. Jo høyere vanskelighetsgrad du velger, jo høyere vil den mulige takhøyden være.

Nivå og trinn på oppgavene er en grovinndeling, så du bør prøve oppgaver fra forskjellige nivå. Selv om du for eksempel går på ungdomsskolen er det ikke noe i veien for at du kan ta i bruk oppgaver som hører til under videregående eller barnetrinn, slik at du får utfordringer som er tilpasset ditt behov. Det kan også være lurt å spørre læreren din om hjelp til å finne oppgaver om du synes dette er vanskelig.

Send gjerne inn dine løsninger

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Vi vil gjerne ha løsningsforslag fra enkeltelever, grupper eller klasser.

Gode løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være til inspirasjon for andre elever og lærere. Her er en liten veiledning:

  • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
  • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
  • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
  • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.