Barnehageansatt

MatteLIST inneholder aktiviteter som passer for å arbeide med fagområdene antall, rom og form i barnehagen. Hver aktivitet har beskrivelser av aktiviteten, veiledning med gode spørsmål og forslag til gjennomføring.

Inndeling

Materiellet er delt inn i kategoriene antall, rom og form. De er ikke inndelt etter alder på barna, da det kan være stor ulikhet blant barn innen samme alderstrinn. LIST-ressursene er såpass rike at de lett kan tilpasses de ulike alderstrinnene. Vi oppfordrer også til å ta en titt på aktivitetene som ligger under Barnetrinn, 1. - 3. trinn, da flere av disse også kan brukes i barnehagen.

Aktiviteter

Her finnes aktiviteter som passer for å jobbe med både større og mindre grupper av barn. Aktivitetene har «lav inngangsterskel og stor takhøyde», barna skal kunne løse dem på ulike måter og med ulike representasjoner. 

Til den ansatte er det dessuten en veiledning. Den forklarer kort hva som er hensikten med den aktuelle ressursen. Veiledningen inneholder også forslag til hvordan man kan arbeide med oppgaven i barnegruppen. I veiledningen finner du også forslag til gode spørsmål som pedagogen kan stille barna under aktiviteten for å komme i gang, og kanskje få dem til å se nye muligheter, - uten at pedagogen overtar eller styrer aktiviteten for mye. Noen ganger er det også forslag til hvordan en oppgave kan utvides.

Artikler/Litteratur

Her vil det etter hvert fylles på med faglige artikler om matematiske tema for barnehagen.

Tidsbruk og arbeid med ressursene

Når man gjennomfører aktivitetene må man beregne tilstrekkelig tid til at barna får tenke og komme fram til egne løsninger. La det være rom for å løse aktivitetene med ulike strategier og ulike representasjoner. Barna må finne den strategien de kan kjenne seg trygge på. Noen vil prøve seg fram, - tilfeldig eller systematisk, noen vil bruke konkreter, noen vil tegne, noen vil bruke ord og setninger mens noen vil vise med kroppen. For at barna skal få øve på å beskrive og argumentere er det også nødvendig at de lærer å jobbe sammen med andre. LIST-aktiviteter gir mangfoldige muligheter til å fremme gode samarbeidsvaner (Cohen & Lotan, 2014) der barna blant annet blir utfordret til å:

  • stille spørsmål
  • forklare både hvordan og hvorfor
  • hjelpe andre
  • dele kunnskap og resonnering
  • spørre etter, høre etter, og prøve å forstå andres ideer
  • reflektere over og bruke det som er blitt sagt
  • gi rom for at alle får bidra